La~ 兩顆心同步愛 La~ 你和我分不開
什麼都還沒說 但我想的你都說中了
當你感到寂寞 你第一個想到我
有太多 快樂慢動作重播 每天默契更多
我愛你 難得你也選擇我 同樣愛那麼多
我愛你 一天一天更確定 一步一步靠近
一點一滴 一比一 愛
像羅馬一天一天建立 一點一滴 一比一
愛 不累意就像呼吸
想你就是必需 你的明天我不缺席 Yeah
愛是一步一步在累積 同步愛
La 兩顆心同步愛 La 你和我分不開
謝謝你懂得我 可能比我了解的更多
若親愛的你感到難過 答應陪你到最後
有太多 快樂慢動作重播 每天默契更多
我愛你 難得你也選擇我 同樣愛那麼多
我愛你 一天一天 更確定 一步一步
靠近 一點一滴 一比一 愛
像羅馬 一天一天 建立 一點一滴一比一愛
不經意 就像呼吸 想(愛)你就是必需
你的明天我不缺席! Yeah 愛是一步一步在累積
愛是一點一滴 溥晰 甜蜜 一點一滴慢慢滿溢
愛是一步一步累積 同步愛
arrow
arrow
    全站熱搜

    媽媽寶寶團購樂 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()